Články v češtině

Řeka Sindhu - Jak Indie získala své jméno

Apr 17 2017 - Krishna Talk 197
Řeka Sindhu je jednou z velkých svatých řek Indie a je od ní odvozeno i jméno Indie. » more

Může Guru dělat chyby?

May 30 2014 - Krishna Talk 181
Pro žáka existuje nebezpečí, pokud považuje tak zvané chyby svého gurua za chyby pocházející z vlivu tří kvalit hmotné přírody. » more

UFO – Je tam někdo?

Apr 14 2013 - Krishna Talk 159
Ale pokud existuje inteligentní život na jiných planetách (a možná i inteligentnější než ten náš), navštívily tyto inteligentní bytosti již někdy naši planetu? Mnoho lidí věří, že ano. » more

Otázky a odpovědi: Baladéva Tattva

Balarama
Aug 1 2012 - Krishna Talk 144
Následující článek je výňatek ze setkání se Šrílou Narasinghou Maharádžem nad otázkami a odpověďmi při příležitosti Baladéva Purnimy v Góvindadží Gardens z 16. srpna 2008. » more

Pět přikázání Šrí Čaitanji Maháprabhua

Mar 7 2012 - Krishna Talk 138
Existuje správný způsob, jak rozvíjet vědomí Kršny, a existuje správná linie. Musíme pochopit, co to znamená. » more

Makara — Mýtus nebo skutečnost? Dinosauři ve Šrímad Bhágavatámu

Jul 10 2011 - Krishna Talk 127
Nyní vyvstává otázka – je Makara mýtické stvoření, nebo skutečné? » more

Guru je jeden

Oct 2 2010 - Krishna Talk 112
Význam fráze „Guru je jeden“ je odvozen ze sanskrtského tvrzení akhanda-guru-tattva. To znamená absolutní (akhanda) princip guru-tattvy. Tato absolutní guru-tattva se manifestuje ve třech aspektech, a to caitya-guru, diksa-guru a siksa-guru. » more

Víra je naším skutečným bohatstvím

Jan 1 2001 - Krishna Talk 108
Proč naše vědomí sestoupilo dolů? Proč nemáme ponětí o vyšší, duchovní existenci? A proč se místo toho naše pozornost zaměřuje na materiální záležitosti z této hmotné úrovně? Myslíme si, že existuje nějaká pilulka, nebo dokonce snad nějaká omamná látka, která nám může pomoci. » more

Moderní věda a Védy

Oct 10 2009 - Krishna Talk 92
V roce 1959 byla dvěma americkým atomovým vědcům, Dr. Emillo Segreovi a Dr. Owenovi Chamberlainovi, udělena Nobelova cena za fyziku za objev antiprotonu, který dokazuje (teoreticky), že hmota existuje ve dvou formách - jako částice a její antičástice. » more

Kdo vládl Indii?

Oct 3 2009 - Krishna Talk 91
„Kdo vládl Indii?“ To je velmi zajímavá otázka. Historie vlády Indie sahá až do dávného starověku a ještě dál do doby Mahábháraty (vládci jako Judhištira a Maharádž Paríkšit) a ještě dále do doby Rámájany, kdy na trůn v Ajódhji usedl Šrí Rámačandra. » more

Timingila – Mýtus nebo skutečnost?

Sep 11 2009 - Krishna Talk 88
Šrímad Bhágavatám, Rámájana, Mahábhárata a další védská literatura se často zmiňují o zvláštních místech a zvláštních bytostech, které kdysi žily na této planetě. Jednou z takových bytostí je ryba Timingila. Timingila byla údajně nejhrůzostrašnějším dravcem v oceánech. Byla obrovská a její... » more

Avatár v každém druhu

Matsya Avatar
Dec 22 2000 - Krishna Talk 11
Mám otázku, jejíž zodpovězení mi pomůže určit rámec referátu, který se chystám napsat. Bude se týkat mezináboženské diskuse na téma Bůh mezi námi: Katolicko-vaišnavský dialog, inkarnace a Avatárové. » more

Byla védská civilizace pokročilá?

Sep 19 2000 - Krishna Talk 7
Byla védská civilizace pokročilá? Pokud ano, tak jak? » more

Existuje Bůh?

Aug 12 2000 - Krishna Talk 4
Mám kamaráda, který říká, že nemůžeme vědět, zda Bůh existuje, protože ho nemůžeme vidět. Proto říká, že není dobré založit svůj život jen na nějaké domněnce. Také se ptá, proč zbožní lidé citují písma - nejsou schopni myslet sami za sebe? » more

Východ se setkává se západem

Date Unknown - Article
Ačkoli tolik od sebe vzdáleny, co se týče své polohy a kultury, žádné dva národy nebyly spolu tak úzce spjaty, jako Spojené státy a Indie. Byla to osudová chyba Kryštofa Kolumba, když při svém hledání nové cesty do Indie objevil Ameriku. Četl o Indii v díle Marka Pola... » more

Védská archeologie

Date Unknown - Article
Většina vaišnavů uvádí, že se Kršna zjevil před 5000 lety, a obecně připisují védské civilizaci a vaišnavismu velké stáří. Ale jaký nepopiratelný, empirický důkaz máme pro toto tvrzení? » more