Avatár v každém druhu

Dec 22 2000 - Krishna Talk 11
Matsya Avatar

(Tento článek je napsán dle přednášky Svámí B. G. Narasinghy Maharádže, přednesené k tirubhava výročí Šríly A. C. Bhaktivédanty Svámí Prabhupády 31. října 2000 v chrámu Rádhy a Damódara v Šrí Vrndávana Dhámu.)

Otázka: Mám otázku, jejíž zodpovězení mi pomůže určit rámec referátu, který se chystám napsat. Bude se týkat mezináboženské diskuse na téma Bůh mezi námi: Katolicko-vaišnavský dialog, inkarnace a Avatárové.

Šrí Kršna se zjevuje ve všech vesmírech ve svých nesčetných formách. Některé vypadají jako člověk, zatímco jiné se podobají nižším druhům, jako je kanec, ryba, želva, atd. A. C. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda píše (ŠB 1.2.34 výklad): „V každém vesmíru existuje nespočetně mnoho planet obývaných různými druhy živých bytostí v různých kvalitách přírody. Pán (Višnu) se zjevuje v každém vesmíru a v každém druhu žijících společenství. Své transcendentální zábavy projevuje mezi živými bytostmi jen proto, aby v nich vyvolal touhu vrátit se zpátky k Bohu. Pán nemění Své původní transcendentální postavení, ale zdá se, že se projevuje v rozličných podobách v závislosti na čase, podmínkách a dané společnosti.“

Lidská forma života je nejlepší pro dosažení seberealizace. Zvířata pouze jí, páří se, spí a brání se. Zvířata nemohou pochopit Boha. Přesto Šríla Prabhupáda říká, že Kršna je přítelem jak lidské, tak i zvířecí společnosti. Myslím, že když se zjevuje mezi lidmi, aby nás osvobodil, tak bude dávat smysl, že se zjevuje i mezi zvířaty, aby je osvobodil. Zajímalo by mě, jestli se u různých druhů tento proces liší. Když se zjevuje mezi lidmi nebo vyššími druhy, může osvobodit ty v jeho bezprostřední společnosti, a poté je Jeho učení zaznamenáno pro inspiraci potomstva. Když se Pán zjeví mezi nižšími druhy, jak je osvobozuje? Ony nemohou praktikovat náboženství tak, jak to dělají lidé (ačkoli Pán Čaitanja přivedl i jeleny, tygry a slony ke zpívání Haré Kršna a osvobodil psa Šivanandy Seny). Osvobozuje pouze současnou generaci příslušného druhu? (Zvířata přece neudržují psané historické záznamy.)

Může se to jevit jako podivný dotaz, ale zajímalo by mě, jestli nám áčárjové zanechali nějakou možnost nahlédnout do této oblasti.

Odpověď: Koncept, že se Bůh vtěluje do nižších druhů živých bytostí, než jsou lidé, neustále trápí mysl západních teologů. S tímto vědomím Šríla Bhaktivinód Thákura uchopil téma vtělení Pána do nižších druhů ve své knize Šrí Kršna-samhita. Pro pochopení dané problematiky doporučuji se podrobně seznámit s obsahem této knihy.

Když se Pán zjeví v nižších druzích, osvobozuje tyto druhy tím, že jim poskytuje svou příznivou společnost. Živé bytosti v těchto druzích jsou pak povýšeny na lidské bytosti a tam je jim dána možnost přijít k vědomí Boha a lásky k Bohu. To je mé pochopení. Společností Pána probudí živá bytost touhu po vědomí Boha. Tato touha po vědomí Boha je rovněž probuzena společností čistých oddaných Pána a někdy prostřednictvím ajnata-sukriti.

Systematicky se Pán zjevuje v každém druhu.

jalaja-nava-laksani, sthavara laksa-vimsati
krmmayo rudra sankhyakah, paksinam dasa-laksanam
trisal-laksani pasavah, catur-laksani manusah

„Existuje 900 000 druhů žijících ve vodě a také 2 000 000 druhů nehybných živých bytostí, jako jsou stromy a rostliny. Dále existuje 1 100 000 druhů hmyzu a plazů a 1 000 000 druhů ptáků. Pokud jde o čtyřnohé bytosti, těch je 3 000 000 druhů, a lidských bytostí je 400 000 druhů.“

Že se Pán zjevuje ve všech druzích znamená, že se zjevuje v každé kategorii, ne že se zjevuje v každé jednotlivé formě, jako v každém druhu ryby, v každém druhu plazů, každém druhu čtyřnohých bytostí (zvířat) atd. Pán se ale zjevuje v každé kategorii.

Mezi vodními živočichy se Pán zjevuje jako Matsya-avatár. Mezi stromy a rostlinami se zjevuje jako Daru-brahman - stromy nesoucí znaky Višnua, ze kterých se pak projevují Božstva Pána Džagannátha (banyánové a jiné stromy mohou být také považovány za Pánova vtělení). Mezi hmyzem a plazy se zjevuje jako vadžra-kita (červ z Vaikunthy), který vyřezává (vykousává) označení šalagram-šila a také jako Ananta-šéša a Kurma-avatár, želva. Mezi ptáky se zjevuje jako Hamsa-avatár. Mezi čtyřnohými zvířaty se zjevuje jako Váraha-avatár. A mezi lidmi se zjevuje jako Kršna, Ráma a Šrí Čaitanja.

Jak je uvedeno výše, Pán vytváří příznivé podmínky pro živé bytosti v nižších životních druzích tím, že se mezi nimi zjevuje. To je prospěšné pro ty živé bytosti, které mají přímou společnost s některou z inkarnací a také to přináší prospěch pro všechny budoucí živé bytosti, které se objeví v tomto druhu. To je moje chápání. Pokud se některý druh dostane do kontaktu s kterýmkoli avatárem, pak je to pro tyto živé bytosti jistě přínosem, o tom není pochyb. A netýká se to jen příslušných druhů - pokaždé, když se Nejvyšší Pán zjevuje v tomto vesmíru, tak z toho těží všechny živé bytosti, které jsou zde přítomné. Některé z nich jsou osvobozeny přímo a jiné jsou povýšeny a osvobozeny po určité době. Cesty Nejvyššího Pána jsou nádherné a někdy je obtížné je pro náš nepatrný mozek pochopit. Nicméně, šraddhá (víra) nám říká, že Pán je dokonale milostivý, je přítelem všech živých bytostí a znalec všeho. Jak vše dělá, ví jen On sám, ale víra nám říká, že On je tím, kdo vše koná a cokoliv udělá, je pro náš prospěch.