UFO – Je tam někdo?

Apr 14 2013 - Krishna Talk 159

Jsme jediný inteligentní život ve vesmíru? Někteří lidé jsou o tom přesvědčeni, jiní si myslí opak. Ale pokud existuje inteligentní život na jiných planetách (a možná i inteligentnější než ten náš), navštívily tyto inteligentní bytosti již někdy naši planetu? Mnozí lidé věří, že ano.

UFO a setkání s mimozemšťany se staly ve 20. století legendou. Knihy, videa na YouTube, články v novinách, časopisech, na webových stránkách a hollywoodské trháky se hemžily tématy jako UFO a setkání s mimozemšťany. Občas probleskly zprávami zmínky z nejvyšších vládních kruhů (obzvláště vojenských) o UFO nebo o pozorování UFO. Způsobily velký rozruch, ale pak zmizely a byly zapomenuty téměř tak rychle a záhadně jako chimérické UFO samotné. Někdy je těžké se zorientovat, o čem to všechno vlastně je. Jsou to jen triky nějakých šprýmařů, kteří si z nás chtějí vystřelit? Mohou být údajná pozorování UFO jen bludem nějakých paranoidních schizofreniků? Nebo je za tím nějaké zlověstnější spiknutí? Skrývají vlády fakta o UFO a o setkáních s mimozemšťany?

O co tady vlastně jde? Čemu můžeme věřit, pokud jde o UFO a mimozemšťany? Někteří badatelé poukazují na starověké civilizace, jako byly v Egyptě a střední Americe, a dospěli k závěru, že mimozemšťané je v minulosti určitě navštívili a možná jim předali špičkové technologie. Když se ale podíváme na tyto výzkumné materiály, zdá se, že argumenty o návštěvě mimozemšťanů jsou silnější než samotné důkazy, kterými obvykle bývá nějaký obskurní kámen s rytinami, který byl objeven někde ve starobylém egyptském chrámu nebo mayské hrobce.

Samozřejmě, že tito badatelé mohou mít ve svých úvahách o rytinách v hrobkách pravdu, ale mnohem pádnější důkaz inteligentního života ve vesmíru, jiného než je ten náš, se nachází v starověké indické Védské literatuře a v Puránách. V mnoha případech tato literatura jasně uvádí, že na jiných planetách existuje inteligentní život. Například v Bhagavad-gítě je uvedeno, že Šrí Krišna vyjevil v dávných dobách vědou o seberealizaci vládci Slunce Vivasvánovi:

imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam
vivasvan manave praha manur iksvakave’bravit

Tuto neměnnou vědu o józe jsem vyložil bohu Slunce Vivasvánovi. Ten ji předal Vivasvata Manuovi, který potom toto stejné poznání sdělil Ikšvákuovi. (Gíta 4.1)

Podobně je v Bhágavata Puráně zaznamenáno následující:

deva-dvisam nigama-vartmani nisthitanam
purbhir mayena vihitabhir adrsya-turbhih
lokan ghnatam mati-vimoham atipralobham
vesam vidhaya bahu bhasyata aupadharmyam

Když ateisté, dobře seznámeni s védským vědeckým poznáním, budou hubit obyvatele různých planet, přičemž budou neviděni létat po nebi na dobře stavěných raketách z dílny velkého vědce Mayi, Pán zmate jejich mysl tím, že si oblékne přitažlivý oděv Buddhy a bude kázat o předběžných náboženských zásadách. (Bhágavatam 2.7.37)

Když známý indický učitel a áčárja Džíva Gosvámí napsal komentář k tomuto verši, uvedl, že tato příhoda o Buddhovi není o tom stejném Buddhovi z našeho historického kontextu, ale jedná se o Buddhu z jiné Kali-jugy. Avšak důležité je si v tohoto verši z Bhágavatámu povšimnout, že inteligentní život z jiných planet může cestovat na různé planety v kosmických lodích, které jsou pouhým okem neviditelné. Mohlo by to být také stopou pro dnešní fenomén UFO?

Dle védské kosmologie existují ve vesmíru vyšší a nižší planety. Na vyšších planetách žijí zbožné inteligentní bytosti, zatímco nižší planety jsou obývány inteligentními ateisty. Ateisté jsou ve védské literatuře spíše známí pro své sklony k ničení a zlu než pro své lidumilné a dobročinné tendence. To je uvedeno v Bhagavad-gítě následovně:

etam drstim avastabhya nastatmano’lpa buddhayah
prabhavanty-ugra-karmanah ksayaya jagato’bitah

Démoni, kteří pozbyli veškerou inteligenci, se vyžívají v strašných činnostech, určených ke zničení světa. (Gíta 16.9)

Ateisté se stali odborníky na yantra-vidya, neboli vědu o strojích, zatímco Dévové (inteligentní živé bytosti z vyšších planet) jsou odborníky na mantry a nepotřebují pomoc strojů, jako jsou spalovací nebo dokonce elektrické motory, aby se mohli pohybovat z planety na planetu. A tím také nešíří destrukci a násilí, kamkoli jdou.

tara-hema-maharatna-vimana-sata-sankulam
justam punyajana-stribhir yatha kham satadid-ghanam

Letadla (vimanas) nebeských obyvatel jsou posázená perlami, zlatem a mnoha drahocennými šperky. Samotní obyvatelé nebeských planet se podobají mrakům na obloze, jež zdobí občasné blesky. (Bhágavatam 4.6.27)

Pokračováním v citování védské literatury jako důkazu cestování mezi planetami a inteligentního života na jiných planetách by se tento článek změnil na rozsáhlou knihu - a tak stačí říci, že z védského hlediska na jiných planetách existuje inteligentní život a existuje technologie pro meziplanetární cesty buď přes yantry nebo mantry.

Pokud toto můžeme říct o starších literárních zmínkách, jaké jsou potom nejspolehlivější důkazy, které dnes můžeme najít k potvrzení existence UFO a mimozemské inteligence?

Během mých výzkumů jsem zjistil, že nejhodnověrnější událostí UFO v moderní době byla údajná havárie UFO poblíž Roswellu v Novém Mexiku v roce 1947, kde prý byla nalezena těla mimozemšťanů.

Dne 8. července 1947 zveřejnil úředník pro veřejnou informační službu Roswellské vojenské letecké základny (RAAF) v Roswellu v Novém Mexiku Walter Haut tiskové prohlášení, které uvádí, že člen 509. bombardovací skupiny objevil havarovaný „létající talíř“ na ranči poblíž Roswellu, což vyvolalo obrovský mediální zájem. Následující den tisk informoval, že velící generál osmé letecké jednotky (Roger M. Ramey) uvedl, že ve skutečnosti byl objeven radarový balón a nikoliv „létající talíř“.

Příhoda z Roswellu byla rychle zapomenuta a téměř úplně ignorována, dokonce i UFO badateli, po více než 30 let. Potom, v roce 1978, fyzik a ufolog Stanton T. Friedman udělal rozhovor s majorem Jesse Marcelem, který byl zapojen v původním objevu trosek v roce 1947. Marcel vyjádřil své přesvědčení, že armáda ututlala objev mimozemské kosmické lodi. Jeho příběh se rozšířil do UFO kruhů a byl v té době uveden v některých dokumentárních filmech o UFO. V únoru 1980 uveřejnil National Enquirer svůj vlastní rozhovor s Marcelem, kterým získal k nehodě v Roswellu národní i celosvětovou pozornost.

Další svědci přidali významné nové detaily, včetně tvrzení o obrovské vojenské operaci zaměřené na záchranu mimozemské lodi a mimozemšťanů samotných na až 11 místech havárie a údajného zastrašování svědků. V roce 1989 vydal bývalý majitel pohřebního ústavu Glenn Dennis podrobné osobní sdělení, v němž tvrdil, že na základně v Roswellu byly prováděny pitvy mimozemšťanů.

Zprávy o havárii v Roswellu se různily - od jednoduché havárie meteorologického balónu pro velké nadmořské výšky až po havárii mimozemské kosmické lodi, v níž byla nalezena těla mrtvých mimozemšťanů. To, co po desetiletích následovalo, byly změti informací, mylných informací, dezinformací, knih, svědectví a hollywoodských filmů. Nakonec, ačkoli mnozí lidé v UFO komunitě věřili, že havaroval mimozemský létající talíř a vláda to jen ututlávala, většina přemýšlivých lidí byla prostě ponechána, aby s tím sami lámali hlavu, anebo nad ním přestali přemýšlet a uvěřili verzi RAAF.

Roswellská havárie se udála před 65 lety a ačkoli se jistě jednalo o událost s mnoha zápletkami, byla trumfnuta v roce 2004, když mexické ministerstvo obrany potvrdilo detailní pozorování UFO. Jednalo se o událost na nejvyšší úrovni, kdy se letadlo mexických vzdušných sil a jeho posádka při rutinním sledování v protidrogové operaci setkaly s několika UFO.

Když mexické ministerstvo obrany poskytlo médiím detaily potvrzující existenci UFO, včetně videa a radarových dat, pochybnosti byly rozptýleny. Přesto někteří zůstávají skeptičtí.

Další úžasná podpora, na kterou jsem narazil ohledně existence UFO v moderní době, která také posiluje tvrzení, že americká vláda potlačuje a skrývá informace tohoto druhu před veřejností, pochází od nikoho jiného, než od amerického kosmonauta Edgara Mitchella, který se během misie Apollo 14 stal šestým člověkem, který se procházel po Měsíci.

Mitchell veřejně vyjádřil své názory, že si je „z 90 procent jistý, že mnoho z těch tisíců UFO zaznamenaných od čtyřicátých let patří k návštěvníkům z jiných planet“ a že UFO jsou „předmětem dezinformací, aby odvrátily pozornost a vytvořily zmatek a pravda tak nemohla vyjít na povrch“.

To je tedy tvrzení! Zejména od člověka, který byl americkým kosmonautem, který chodil na Měsíci a který je držitelem vědeckého titulu z Massachusettského technického institutu (MIT), z Carnegieho technického institutu a z postgraduální školy vojenského námořnictva USA. Ten už má něco za sebou.

Během rozhovoru pro NBC Dateline v roce 1996 Mitchell hovořil o setkání s vládními úředníky ze tří zemí, kteří prohlašovali, že se osobně setkali s mimozemšťany. Vyjádřil svůj názor, že důkazy o takovém „mimozemském“ styku byly „velmi silné“ a „utajované“ vládami, které se snažily ututlat návštěvy a existenci těl mimozemských bytostí na místech, jako je Roswell v Novém Mexiku. Dále tvrdil, že objevené UFO poskytly „tajemství zvukového inženýrství“, které bylo užitečné pro americkou vládu.

V roce 2004 Mitchell prohlásil v St. Petersburg Times, že „hrstka zasvěcených“ ve vládě Spojených států studovala nalezená těla mimozemšťanů a že tato skupina přestala informovat prezidenty USA po Johnovi F. Kennedym. Mitchell uvedl: „Všichni víme, že UFO je skutečné. Teď je jen otázkou, odkud pocházejí?“

V roce 2008 Mitchell poskytnul rozhovor pro Radio Kerrang. Tvrdil, že Roswellská nehoda byla skutečná a že mimozemšťané několikrát kontaktovali lidi, ale vlády tuto skutečnost po 60 let skrývaly. Říkal: „Měl jsem to privilegium seznámit se se skutečností, že nás mimozemšťané na této planetě navštívili, a že tedy fenomén UFO je skutečný.“ Na to reagoval mluvčí NASA: „NASA UFO nesleduje. NASA se nepodílí na žádném utajování informací o mimozemském životě na této planetě ani jinde ve vesmíru. Dr. Mitchell je skvělý Američan, ale my jeho názory na tuto záležitost nesdílíme.“

V rozhovoru pro Fox News ve stejném roce Mitchell objasnil, že jeho komentáře se netýkaly NASA, ale že citoval nejmenovaný zdroj z Roswellu, který se mu před smrtí svěřil, že Roswellský incident se týkal mimozemského vesmírného plavidla. Mitchell také tvrdil, že následně obdržel podobné potvrzení od nejmenovaného zpravodajského důstojníka z Pentagonu.

Když zkusíme na Google hledat UFO, dostaneme přibližně 4,120,000 výsledků – a mnoho z nich je potvrzených. Jak řekl Edgar Mitchell: „Všichni víme, že UFO je skutečné. Teď je jen otázkou, odkud pochází?" Mnoho lidí doufá, že tito mimozemšťané z jiných světů k nám přichází v míru a s větším poznáním, než je to naše. Ale z védského hlediska by se dalo očekávat, že předpokládané návštěvy mimozemšťanů v létajících talířích na naší planetě budou z nižších, nikoliv vyšších planet, a tak by bylo vhodnější spíše mít se na pozoru, než je vítat s otevřenou náručí.

Nechceme bít na poplach, ale takoví zlovolní návštěvníci už tu byli…

Topic: Science